Nieuws

De Vereniging voor Gezondheidseconomie verspreidt op verschillende manieren actualiteiten. Op deze pagina treft u nieuws voor en vanuit leden van de VGE. Daarnaast ontvangen leden exclusief de nieuwsbrief en het VGE bulletin.

 

 

zondag 15 mei 2022

Vacature (Senior) beleidsmedewerker Zorgverzekeringen met accent op Risicoverevening - Ministerie van VWS

Welke zorg is passend en verzekerd en welke zorg is dat niet, omdat die zorg niet effectief is, ondoelmatig is, voorkomen kan worden, of beter op een andere manier georganiseerd kan worden? Wat betekent verzekerd zijn van zorg als het arbeidsaanbod aan mensen dat in de zorg wil en kan werken zijn grens nadert; als nu 1 op de 7 mensen in de zorg werkt en straks bij ongewijzigd beleid 1 op de 3?

De directie Zorgverzekeringen van het ministerie van VWS werkt aan antwoorden op deze vragen vanuit het verzekeringsperspectief, zowel voor de curatieve zorg (Zorgverzekeringswet) als voor de langdurige zorg (Wet langdurige zorg), waarbij we de onderlinge samenhang en de samenhang met het sociaal domein en de jeugdzorg goed in het oog houden.

In het cluster risicoverevening is een vacature is ontstaan voor een kandidaat met kennis/ervaring/belangstelling voor de risicoverevening. Tegelijkertijd is er ook ruimte om te werken op een van de andere thema’s van de zorgverzekeringen, bijvoorbeeld eigen risico en eigen betalingen (om in het thema van het symposium te blijven!), of de zorginkoop, of Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Meer informatie is hier te vinden.