De vereniging

De Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) biedt een platform om het gedachtengoed van de gezondheidseconomie te versterken en te verspreiden. Het is een Vlaams-Nederlandse vereniging die mondiale, nationale en lokale onderwerpen belicht voor èn vanuit wetenschap, beleid en praktijk door middel van publicaties en evenementen. Thema's zijn bijvoorbeeld:​

 • De rechtvaardige verdeling van welvaart, gezondheid en zorg
 • Ontwikkeling van de zorguitgaven, zowel macro als individueel
 • Functioneren van zorgstelsels en prikkels in de bekostiging
 • Effectiviteit en efficiëntie van interventies: doelmatigheidsonderzoek
 • Gezondheid, gedrag en -soms irrationele- keuzes

De VGE is opgericht in 1983 en is een vereniging voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidseconomie. Dat wil zeggen dat ook niet gezondheidseconomen lid van de VGE kunnen worden.

De vereniging is te volgen op LinkedIn en leden en niet-leden kunnen elkaar bereiken via de LinkedIn-groep.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bij de VGE kost:

 • € 40 per jaar bij automatische incasso
 • € 45 per jaar bij facturatie

Hiervoor krijgt u:

 • Gratis of met korting deelnemen aan evenementen
 • Twee keer per jaar het VGE-bulletin thuisgestuurd
 • Periodieke nieuwsbrief met informatie vanuit de VGE en haar leden
 • Toegang tot een netwerk van andere geïnteresseerden in de gezondheidseconomie.

Klik hier om u aan te melden.

Bestuur

Voorzitter:
Richard van Kleef – Erasmus University Rotterdam | LinkedIn

Penningmeester:
Eline de Vries – RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) | LinkedIn

Bestuursleden:
Elske van den Akker – Leids Universitair Medisch Centrum | LinkedIn
Roel Freriks – Rijksuniversiteit Groningen | LinkedIn
Mickaël Hiligsmann – Maastricht University | LinkedIn
Robert Vonk – RVS (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) | LinkedIn
Raf van Gestel – Erasmus University Rotterdam | LinkedIn
Chantal Pereira – IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) | LinkedIn