Gezondheid en een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg zijn van levensbelang. De gezondheidseconomie levert door het ontwikkelen en verspreiden van kennis een belangrijke bijdrage aan de verbetering van gezondheid en de gezondheidszorg.

De Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) bestaat uit mensen die de gezondheidseconomie een warm hart toedragen. Wij hebben als doel het inspirerende en maatschappelijk relevante vakgebied van de gezondheidseconomie (nog beter) bekend te maken. De activiteiten van de VGE zijn niet alleen bestemd voor de leden, maar richten zich op alle geïnteresseerden in het vakgebied. 

Op deze website vind je informatie over de vereniging, onze activiteiten, waaronder masterclasses en congressen, het VGE-Bulletin dat twee keer per jaar wordt verstuurd aan onze leden en kun je je aanmelden om ook lid te worden.

Je kunt ons ook in onze eigen groep op LinkedIn vinden. Dit biedt een uitstekende mogelijkheid om in contact te blijven en informatie en standpunten uit te wisselen. Het voeren van een levendig debat is één van de zaken die de VGE graag wil bevorderen.

Heb je vragen, neem vooral contact met ons op via het contactformulier.