Nieuws

De Vereniging voor Gezondheidseconomie verspreidt op verschillende manieren actualiteiten. Op deze pagina treft u nieuws voor en vanuit leden van de VGE. Daarnaast ontvangen leden exclusief de nieuwsbrief en het VGE bulletin.

 

 

donderdag 17 maart 2022

Vacature (Junior) economisch onderzoeker Zorg en Sociale zekerheid - SEO Economisch Onderzoek

De (Junior) economisch onderzoeker Zorg en Sociale zekerheid doet vooral kwantitatief economisch onderzoek op het vlak van de zorg en sociale zekerheid. Binnen het zorgdomein kan het bijvoorbeeld gaan om de risicoverevening, marktwerking in de zorg, de werking van financiële prikkels, of de evaluatie van preventiebeleid. Denk bij sociale zekerheid aan de verdeling van gemeentelijke bijstandsbudgetten, evaluatie van re-integratiebeleid, of analyse van schuldhulpverlening en armoedebeleid.

SEO Economisch Onderzoek verricht onafhankelijk toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek heeft een sterk analytisch karakter en is geconcentreerd rond zestien expertisegebieden.

Klik hier voor meer informatie over de vacature.
Klik hier voor meer informatie over SEO,