Evenementen

De Vereniging voor Gezondheidseconomie organiseert voor leden en niet-leden congressen en masterclasses om kennis en netwerk te delen. Leden kunnen hier gratis of met korting aan deelnemen.

 

VGE op bezoek bij… Independer

De VGE ging op 27 juni van 12:00 tot 13:15 virtueel op bezoek bij Independer!
Het webinar vond online plaats via Teams en was (gratis) toegankelijk voor leden van de VGE.

Independer is een organisatie die consumenten helpt bij het kiezen van hun zorgverzekering. In het eerste deel van het webinar leren we meer over hoe Independer te werk gaat bij het informeren van consumenten, met bijzondere aandacht voor datagedreven advies en keuzegedrag van consumenten. We zullen stilstaan bij de modellen die Independer heeft ontwikkeld voor het bepalen van de ‘beste’ zorgverzekering gegeven de voorkeuren en achtergrondkenmerken van consumenten, en het gedachtengoed dat aan die modellen ten grondslag ligt. In het tweede deel van het webinar gaan we in discussie over verschillende knelpunten/spanningsvelden ten aanzien van de zorgverzekeringsmarkt, waaronder:

  • Het door verzekeraars niet tijdig afronden van de contractering van ziekenhuizen
  • De impliciete koppeling tussen de basisverzekering en aanvullende verzekering
  • De opmars van zogenaamde ‘tweelingpolissen’
  • De discrepantie tussen het belang van preventie en de waardering daarvan door consumenten bij het kiezen van een zorgverzekering
  • ‘The winner takes it all’: de impact van het rangschikken van verzekeraars op prijs

 

Webinarreeks 'VGE op bezoek bij...'

In deze reeks gaan we op bezoek bij organisaties die zich bezighouden met gezondheidseconomische onderwerpen. Het doel van de reeks is drieledig: 1) versterken van het VGE netwerk, 2) kennisnemen van de gezondheidseconomische onderwerpen waar een organisatie zich mee bezighoudt en 3) identificeren van kansen voor samenwerking en/of onderzoek op deze onderwerpen. Zou je graag meer over jouw organisatie vertellen in deze webinarreeks of is er een organisatie waar je altijd al meer over hebt willen weten, stuur dan jouw idee naar congres@gezondheidseconomie.org!