Evenementen

De Vereniging voor Gezondheidseconomie organiseert voor leden en niet-leden congressen en masterclasses om kennis en netwerk te delen. Leden kunnen hier gratis of met korting aan deelnemen.

 

VGE Congres 2022

Datum 18 maart 2022
Locatie Jaarbeurs MeetUp, Utrecht

Programma:

13:00-14:45: Plenaire sessie 'Gezondheidseconomie & Preventie – Uitdagingen en prioriteiten voor wetenschap, beleid en praktijk'

Met het Nationaal Preventieakkoord en recente rapporten zoals ‘Samenwerken aan passende zorg’ en ‘Kiezen voor houdbare zorg’ is de aandacht voor preventie sterk toegenomen. Alle partijen zijn het erover eens dat gezondheidszorg niet alleen moet gaan over het behandelen van aandoeningen maar vooral ook over het voorkomen ervan. Onduidelijk is echter hoe deze ambitie moet worden doorvertaald naar beleid en praktijk. Wat is de beste rolverdeling tussen overheid, werkgevers, verzekeraars, zorgaanbieders en burgers? Welke instrumenten hebben deze partijen tot hun beschikking en zijn die instrumenten toereikend? In hoeverre biedt het huidige zorgstelsel de juiste prikkels om deze instrumenten in te zetten? Welke belemmeringen worden ervaren en hoe kunnen die worden weggenomen? Wat levert preventie eigenlijk op? Hoe meten we dat? En wegen de baten op tegen de kosten? In deze sessie laten verschillende sprekers vanuit wetenschap, beleid en praktijk hier hun licht over schijnen. In een paneldiscussie onder leiding van prof. dr. Werner Brouwer (Erasmus Universiteit Rotterdam) gaan zij samen met het publiek op zoek naar de uitdagingen en prioritieten voor gezondheidseconomen in wetenschap, beleid en praktijk. Sprekers: prof. dr. Jet Bussemaker (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving), dr. Bram Wouterse (Erasmus Universiteit Rotterdam), dr. Karine van 't Land (Menzis), drs. Marc Spoek (Stichting IZZ) en dr. Luc Hagenaars (Amsterdam UMC).

15:15-16:30: Parallelsessie 'Beter sturen op kwaliteit door keuzes van patiënten?'

Marktwerking in de zorg heeft de afgelopen jaren aan populariteit ingeboet, maar tegelijk lijken er weinig goede alternatieven. Het gebruikers zelf tussen aanbieders laten kiezen op basis van voor henzelf relevante aspecten van kwaliteit blijft een belangrijk instrument om kwaliteit te bevorderen. Om de markt te laten werken moeten we echter wel begrijpen hoe mensen keuzes maken en hen in staat stellen om dit op een goede manier te doen. In deze sessie proberen we aan die `slimmere’ keuzes bij te dragen door het keuzegedrag en de relatie met kwaliteit in de verpleeghuiszorg en de ziekenhuiszorg te onderzoeken. drs. Marlies Bar (ESHPM) presenteert onderzoek over verpleeghuizen en prof. dr. Marco Varkevisser (ESHPM) en dr. Wouter Vermeulen (SEO Economisch Onderzoek) gaan in op hoe patiënten een ziekenhuis kiezen en de invloed van zorgverzekeraars hierop. Na de drie presentaties is er ruimte voor het publiek om in gesprek te gaan met de onderzoekers en met elkaar over lessen voor beleid.

15:15-16:30: Parallelsessie 'Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG): de bewezen beste zorg voor patiënten.'

Sjoerd Repping (ZE&GG en Amsterdam UMC) en Kirsten de Brouwer (ZE&GG) presenteren kort waar het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) op is gericht: de bewezen beste zorg voor patiënten in de medisch specialistische zorg. Want een aanzienlijk deel van de medisch specialistische zorg in Nederland voldoet (nog) niet aan het ‘stand van wetenschap en praktijk’ criterium. In de presentatie wordt o.a. de Cirkel van Gepast Gebruik uitgelegd, waarmee de HLA-MSZ partijen gezamenlijk aan de slag zijn gegaan. Vervolgens komt aan bod hoe ons zorgstelsel is vormgegeven m.b.t. (gebrek aan) bewijs van effectiviteit voor bestaande zorg. Er doet zich hier namelijk een catch-22-situatie voor, waar een oplossing voor wordt gezocht! Na de presentatie start de interactie met de aanwezigen. Wat betekent dit voor patiënten? Hoe ervaren zorgverzekeraars de catch-22-situatie? Daarover vertelt Rimke Geels (Zilveren Kruis, namens Zorgverzekeraars Nederland lid ZE&GG). Hoe ziet de oplossingsrichting er uit?

15:00-16:30: VGE-jobmarket 

Tegelijk met de parallelle sessies vindt ook de 2e editie van de VGE-jobmarket plaats. Daar zullen diverse farmaceuten, zorgverzekeraars, onderzoeksbureaus en andere organisaties zich presenteren aan gezondheidseconomen die zich oriënteren op de volgende stap in hun carrière. Meer informatie over het programma en inschrijving vind je .

Om 16:30 sluiten we af met een gezellige borrel!

Wat als fysieke bijeenkomsten op 18 maart 2022 niet zijn toegestaan? In dat geval gaan wij op zoek naar een passend alternatief. Hierbij kan worden gedacht aan een online bijeenkomst, waarbij het inschrijftarief komt te vervallen.