Evenementen

De Vereniging voor Gezondheidseconomie organiseert voor leden en niet-leden congressen en masterclasses om kennis en netwerk te delen. Leden kunnen hier gratis of met korting aan deelnemen.

 

Congres Health Economics in the Low Lands: Roots & Trends - 2020

Datum 6 maart 2020
Locatie Jaarbeurs MeetUp Utrecht

In recent decades, health economics has become a powerful voice in the social and political debate on health care. During this conference we will analyze the historical roots of health economics in the Low Lands and discuss new and ongoing trends in research and policy.

10:00-12:15: Plenary session 'Health Economics in the Low Lands: Roots & Trends' (language: English)

This session will start with a keynote by Dr. Robert Vonk, Prof. Eddy Houwaart and Prof. Tom van der Grinten about their recent study on . Using document research and interviews they have analyzed how health economics started to play a role in research and policy. The outcomes of their study shed light on the dynamics between research and policy, both in and outside the limelight. Who were the pioneers of health economics in the Low Lands? What were the most important knowledge claims of this ‘discipline’ and what were the underlying norms, values and paradigms? How did this knowledge affect health policy, and vice versa?

After the keynote, a panel of leading health economists from Belgium and the Netherlands will share their views on trends and challenges in some key areas: (Prof. Johan Polder, Tilburg University), (Prof. Jochen Mierau, Groningen University), (Prof. Erik Schokkaert, Leuven University) and (Prof. Silvia Evers, Maastricht University). There will be plenty of room for discussion with the audience. The discussion will be moderated by drs. Ernst van Koesveld (Ministry of Health, Welfare and Sports).

12:15-13:15: Lunch

13:15-14:30: Parallel session 1a 'Het budget als magisch fenomeen in de zorg' (language: Dutch)

We kennen het fenomeen van het (interne) budget in de zorg nu een jaar of 30. Was het budgetgebeuren in het begin vooral het ideale middel om te komen tot meer efficiency, tegenwoordig moet een goed budgetteringsproces ook bijdragen aan optimale kwaliteit, aan productontwikkeling en creatieve inzet van schaarse medewerkers. Budgetten zijn er inmiddels in allerlei soorten en maten. Maar de vraag is nog steeds of “het budget” ook zo werkt als we graag willen. Krijgen we via de cijfers inderdaad in beeld wat we in beeld moeten krijgen en gedragen mensen zich ook naar de eisen die het budget stelt? Of gaat het er nog steeds om maar gewoon je eigen gang te gaan en te kijken waar het budgetschip strandt? De antwoorden op deze vragen bepalen onze kijk op de competenties die een budgethouder dient te bezitten. Bovendien is de vraag welke ‘organisatorische laag’ over een budget dient te beschikken. Tijdens de workshop vindt gedachtenvorming plaats over deze laatste elementen. Sprekers: Henny van Lienden en Pieter van Lierop.

Aan de deelnemers aan de workshop “De magie van het budget”: Om te beginnen onze dank voor de verschillende opmerkingen en suggesties die zijn gemaakt tijdens de presentatie. Zinvolle discussiepunten zijn naar voren gebracht waarmee wij  ons denken verder kunnen aanscherpen. Zoals ook tijdens de presentatie aangegeven zullen wij verdergaan over het verder invullen van het gepresenteerde  concept zoals weergegeven in verschillende schema’s. In het bijzonder wat betreft de verschillende logica’s die in de presentatie aan de orde zijn geweest. Hierbij hebben wij een aantal veronderstellingen genoemd waarover wij mede naar aanleiding van vragen en de discussie tijdens de presentatie onze gedachten zullen aanscherpen. Wij houden ons aanbevolen voor  suggesties, ideeën en vooral praktische voorbeelden over de wijze waarop de interne budgettering binnen uw organisatie is vormgegeven. Ook de vertaling daarvan in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van budgethouders zijn daarbij zeer welkom. Wat ons ook interesseert is hoe meer in het algemeen met financiële kwesties wordt omgegaan. Mensen die hierover eens met ons van gedachten willen wisselen, worden uitgenodigd met ons contact op te nemen. Nogmaals onze dank voor de waardevolle reacties zoals die tijdens de presentatie zijn gegeven. Henny van Lienden (H.vanlienden@kpnmail.nl) & Pieter van Lierop (liero381@planet.nl).

13:15-14:30: Parallel session 1b 'Broader Costs and Outcomes in Health Economics' (language: English)

In health economics research, healthcare perspective has gradually given way to the societal perspective, for it is arguably the only perspective that supports making optimal societal decisions. One of the major challenges in health economics research remains to adequately assess the societal costs and outcomes of interventions. Various aspects of this issue will be addressed in the interactive organized session “Broader Costs and Outcomes in Health Economics” by the researchers from Maastricht University and Erasmus University Rotterdam. Speakers: Kimberley Hubens, MSc (Erasmus University Rotterdam), Luca Janssen, MSc (Maastricht University), Irina Pokhilenko, MSc (Maastricht University), Ayesha Sajjad, MD PhD (Erasmus University Rotterdam) and Inge van der Putten, PhD (Maastricht University).

14:45-16:00: Parallel session 2a 'Betalen voor waarde in de zorg: een brug slaan tussen theorie en praktijk' (language: Nederlands)

Een veelbesproken probleem in het Nederlandse zorgstelsel is dat de bekostiging van zorgaanbieders hen in de regel niet stimuleert tot doelmatige, goed gecoördineerde en kwalitatief hoogwaardige zorg. Steeds vaker wordt daarom gepleit voor hervorming van de bekostiging met als doel het stimuleren van zorg die ‘waarde’ toevoegt. Toepassing van veelbelovende alternatieve bekostigingsmodellen blijkt in de Nederlandse praktijk echter lastig en vooralsnog beperkt succesvol. In deze interactieve sessie verkennen vijf ervaren panelleden vanuit diverse perspectieven de wenselijke en werkelijke situatie. Wat is nodig om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen? Wat zijn hierbij de belangrijkste uitdagingen? En waar zouden de prioriteiten voor toekomstig onderzoek en beleid moeten liggen? Sprekers: Prof. Erik Schut (ESHPM), Daniëlle Cattel, MSc (ESHPM), Vincent Pelgröm (Nederlandse Zorgautoriteit), Dianne van Dam – Nolen (Erasmus Medical Center), Eric van der Hijden (Zilveren Kruis) en Prof. Diane Delnoij (ESHPM en Zorginstituut Nederland).

14:45-16:00: Parallel session 2b 'Workshop: Trends in Health economic decision modeling: Past, present and future of using simulation models to support health economic evaluations' (language: English)

Modelling in economic evaluation can still be considered “an unavoidable fact of life” as stated by Buxton and co-authors in 1997. However, methods to do so have evolved rapidly over the past decades to match the increasing complexity of clinical practice, and the increasing role of modeling in the reimbursement decision process. This session describes past and present use of simulation models in Health technology assessment with short presentations by academics and policy advisors. Together with the audience we will interactively identify new developments and challenges, to support future proof health economic decision models.Speakers: Prof. Manuela Joore (Maastricht University Medical Center), Prof. Talitha Feenstra (Groningen University), Saskia Knies (Zorginstituut Nederland), dr. Erik Koffijberg (University of Twente) and dr. Bram Ramaekers/Xavier Pouwels.

16:00-17:00: Drinks

For PhD students there will be a job-market in the afternoon. Students and organizations who have registered for the job-market have access to the morning session.