Evenementen

De Vereniging voor Gezondheidseconomie organiseert voor leden en niet-leden congressen en masterclasses om kennis en netwerk te delen. Leden kunnen hier gratis of met korting aan deelnemen.

 

VGE/ZN-symposium over Verzekerden met extreem hoge zorgkosten en de grenzen van risicoverevening 2019

Datum 5 april 2019
Locatie Zorgverzekeraars Nederland

Masterclasses - McGuire & Schillo

Risicoverevening is een belangrijke hoeksteen van ons zorgstelsel. Het compenseert verzekeraars voor de voorspelbaar hoge kosten van chronisch zieken. Dit creëert een gelijk speelveld en prikkelt verzekeraars om in te spelen op de wensen van chronisch zieken, bijvoorbeeld door de beste zorg in te kopen. De risicoverevening kent echter grenzen. Enerzijds zijn er verzekerden voor wie de zorgkosten honderdduizenden euro’s hoger uitkomen dan de vereveningsbijdrage (ook wel meerkosten genoemd). Anderzijds zijn er verzekerden voor wie de zorgkosten tienduizenden euro’s lager uitkomen dan de vereveningsbijdrage (ook wel minderkosten genoemd). In dit symposium presenteren twee vooraanstaande gezondheidseconomen nieuw onderzoek op dit terrein. De volgende vragen staan daarbij centraal: Welke kenmerken hebben verzekerden met extreem hoge meer/minderkosten? In hoeverre is het wenselijk om verzekeraars hiervoor te compenseren? Hoe zouden verzekeraars hiervoor kunnen worden gecompenseerd? Het programma is als volgt:

13:00 Ontvangst met koffie en thee
13:30 - 13:35 Opening door dr. Richard van Kleef (voorzitter VGE)
13:35 - 13:45 Inleiding door dagvoorzitter professor Wynand van de Ven (ESHPM)
13:45 - 14:30 “Extreme Under and Overcompensation in Morbidity-Based Health Plan Payments: The Case of Switzerland” door professor Tom McGuire (Harvard)
14:30u - 15:15

“Reinsurance, Repayments, and Risk Adjustment in Individual Health Insurance: Germany, The Netherlands and the U.S. Marketplaces” door dr. Sonja Schillo (University of Duisburg-Essen)

15:15u - 16:00 Discussie met de zaal
16:00 Afsluiting en borrel

Over Tom McGuire - Professor Tom McGuire is hoogleraar aan “Harvard Medical School”. In 2018 kreeg hij de “Victor Fuchs Lifetime Achievement Award” uitgereikt van de “American Society of Health Economists”. Deze prestigieuze erkenning onderstreept de enorme impact van zijn onderzoek op het gebied van gezondheidseconomie. Zijn huidige onderzoek richt zich onder andere op de vormgeving van bekostigingsmodellen voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Voor een uitgebreid overzicht, zie: https://www.hcp.med.harvard.edu/faculty/core/thomas-mcguire-phd

Over Sonja Schillo - Dr. Sonja Schillo is verbonden aan de vakgroep “Medizinmanagement” van de “Universität Duisburg-Essen”. Haar onderzoek richt zich onder andere op de evaluatie en verbetering van het risicovereveningsmodel in de Duitse ziekenfondsverzekering. Haar onderzoek is gepubliceerd in diverse internationale tijdschriften op het gebied van gezondheidseconomie. Voor een uitgebreid overzicht, zie: https://www.mm.wiwi.uni-due.de/team/wissenschaftliche-mitarbeiter/sonja-schillo/

NB: de voertaal van het symposium is Engels.