Evenementen

De Vereniging voor Gezondheidseconomie organiseert voor leden en niet-leden congressen en masterclasses om kennis en netwerk te delen. Leden kunnen hier gratis of met korting aan deelnemen.

 

Jobmarket 2022

Datum 18 maart 2022
Locatie Jaarbeurs MeetUp Utrecht

Programma:

13:00-14:45: Plenaire sessie 'Gezondheidseconomie & Preventie – Uitdagingen en prioriteiten voor wetenschap, beleid en praktijk'

Met het Nationaal Preventieakkoord en recente rapporten zoals ‘Samenwerken aan passende zorg’ en ‘Kiezen voor houdbare zorg’ is de aandacht voor preventie sterk toegenomen. Alle partijen zijn het erover eens dat gezondheidszorg niet alleen moet gaan over het behandelen van aandoeningen maar vooral ook over het voorkomen ervan. Onduidelijk is echter hoe deze ambitie moet worden doorvertaald naar beleid en praktijk. Wat is de beste rolverdeling tussen overheid, werkgevers, verzekeraars, zorgaanbieders en burgers? Welke instrumenten hebben deze partijen tot hun beschikking en zijn die instrumenten toereikend? In hoeverre biedt het huidige zorgstelsel de juiste prikkels om deze instrumenten in te zetten? Welke belemmeringen worden ervaren en hoe kunnen die worden weggenomen? Wat levert preventie eigenlijk op? Hoe meten we dat? En wegen de baten op tegen de kosten? In deze sessie laten verschillende sprekers vanuit wetenschap, beleid en praktijk hier hun licht over schijnen. In een paneldiscussie onder leiding van prof. dr. Werner Brouwer (Erasmus Universiteit Rotterdam) gaan zij samen met het publiek op zoek naar de uitdagingen en prioritieten voor gezondheidseconomen in wetenschap, beleid en praktijk. Sprekers: prof. dr. Jet Bussemaker (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving), dr. Bram Wouterse (Erasmus Universiteit Rotterdam), dr. Karine van 't Land (Menzis), drs. Marc Spoek (Stichting IZZ) en dr. Luc Hagenaars (Amsterdam UMC).

15:00-16:30: Jobmarket 

Na een korte pauze vindt de 2e editie van de VGE-jobmarket plaats. Daar zullen diverse farmaceuten, zorgverzekeraars, onderzoeksbureaus en andere organisaties zich presenteren aan gezondheidseconomen die zich oriënteren op de volgende stap in hun carrière. Ben jij benieuwd naar de carrièremogelijkheden na afronding van jouw proefschrift? Of gewoon nieuwsgierig naar wat deze organisaties te bieden hebben? Pak dan je kans en meld je aan!

Is uw organisatie geinteresseerd in een stand op de jobmarket? Meld uw organisatie dan z.s.m. aan!

Om 16:30 sluiten we af met een gezellige borrel!