Vorige edities - 2018

 

THEMA: Dure geneesmiddelen
VGE Bulletin, volume 35, nummer 1 (mei 2018)

Dure geneesmiddelen: Op zoek naar de heilige graal

Harrie Kemna

Dure geneesmiddelen: een wurggreep tussen wederzijdse afhankelijke partijen

Frank van den Berg

Het Zorginstituut Nederland en dure (wees)geneesmiddelen 

Technology assessment in next generation sequencing for personalized oncology: De TANGO studie

Valesca Retèl, Geert Frederix, Erik Koffijberg, Wim van Harten, namens het TANGO consortium

Verslag VGE/VGR-symposium ‘Het recht op zorg: De kosten van solidariteit en de prijs van de gelijkheid’

Oemar van der Woerd

 

THEMA: Mededinging in de zorg
VGE Bulletin, volume 35, nummer 2 (november 2018)

Streng toezicht op ziekenhuisfusies is én blijft gewenst!

Anne-Fleur Roos en Marco Varkevisser

Geen panier, ziekenhuisfusies zijn niet altijd slecht voor de patiënt!

Gabriëlle ten Broeke en Ariënne Gommers

Mededinging en samenwerking in de medisch specialistische zorg: is het huidige concurrentiemodel toereikend?

Ron Kemp

Bijna gelijke basispolissen op de zorgverzekeringsmarkt

Ramsis Croes, Misja Mikkers, Rob van der Noll, Annemieke Tuinstra

Samenvatting proefschrift: Mergers and Competition in the Dutch healthcare sector

Anne-Fleur Roos

Promovendi in discussie met beleidsmakers

Richard van Kleef

Terugblik op een inspirerend EuHEA 2017

Conference Host Organising Commitee Maastricht