Evenementen

De Vereniging voor Gezondheidseconomie organiseert voor leden en niet-leden congressen en masterclasses om kennis en netwerk te delen. Leden kunnen hier gratis of met korting aan deelnemen.

 

Foto voor VGE op bezoek bij… Centraal Planbureau
VGE op bezoek bij… Centraal Planbureau

De VGE gaat op 11 april van 12:00 tot 13:15 virtueel op bezoek bij het Centraal Planbureau (CPB)! Het webinar vind online plaats via Teams en is (gratis) toegankelijk voor leden van de VGE.

Meld je nu aan!

Inhoud van het webinar
In het eerste deel van het webinar leren we meer over het werk van het CPB, met bijzondere aandacht voor de doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s. We zullen stilstaan bij het proces, de spelregels en de wijze van de doorrekening.
In het tweede deel van het webinar gaan we in discussie over veelgestelde vragen over de doorrekeningen, zoals:

  • Wat is het nut van het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s?
  • Valt alles in geld uit te drukken?

Over het CPB
Anders dan de naam wellicht doet vermoeden, doet het CPB niet aan economische planning, maar levert het CPB als onafhankelijk onderzoeksinstituut beleidsrelevante economische analyses en ramingen, ook op het gebied van zorg. Zo doet het CPB bijvoorbeeld onderzoek naar de vraag of mensen uit verschillende inkomensgroepen verschillend reageren op het verplichte eigen risico in de zorg, naar de betaalbaarheid en solidariteit van zorg op de lange termijn en naar de effectiviteit van preventie- en gezondheidsbeleid.

Geen lid?
Wanneer u nu besluit lid te worden, kunt u direct deelnemen aan dit webinar. Onze contributie bedraagt 45 euro per jaar. Als onderdeel van het lidmaatschap ontvangt u het VGE-bulletin en kunt u (met korting) deelnemen aan onze activiteiten. U kunt jaarlijks opzeggen. Klik hier voor meer informatie over lidmaatschap.

Webinarreeks 'VGE op bezoek bij...'

In deze reeks gaan we op bezoek bij organisaties die zich bezighouden met gezondheidseconomische onderwerpen. Het doel van de reeks is drieledig: 1) versterken van het VGE netwerk, 2) kennisnemen van de gezondheidseconomische onderwerpen waar een organisatie zich mee bezighoudt en 3) het uitwisselen van gedachten over deze onderwerpen. Zou je graag meer over jouw organisatie vertellen in deze webinarreeks of is er een organisatie waar je altijd al meer over hebt willen weten, stuur dan jouw idee naar congres@gezondheidseconomie.org!