De VGE

De Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) verbindt geïnteresseerden en biedt een platform om het gedachtengoed van de gezondheidseconomie te versterken en te verspreiden.

De VGE is een Vlaams-Nederlandse vereniging die mondiale, nationale en lokale onderwerpen belicht. Daarmee bieden we inspiratie voor én vanuit wetenschap, beleid en praktijk. Zo verschijnt twee maal per jaar een voor leden en worden diverse georganiseerd om kennis en netwerken te delen.

Thema's zijn bijvoorbeeld:​

De VGE is opgericht in 1983 en is een vereniging voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidseconomie. Dat wil zeggen dat ook niet gezondheidseconomen lid van de VGE kunnen worden. 
 
Vragen? Stel ze via het .