Webinar - Kiezen voor houdbare zorg

Op 19 januari 2022 van 9.30-11:00 uur organiseert de VGE samen met de NVTAG (Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg) een webinar om bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak van de WRR te bespreken. Focus ligt op het onderwerp pakketbeheer.

Programma
Vanuit de WRR presenteert projectcoördinator Gijsbert Werner het rapport. Als panelleden hebben we toezeggingen ontvangen van Diana Delnoij (Zorginstituut Nederland), Lucie Peijnenburg (Patiëntfederatie Nederland), René Groot Koerkamp (Menzis), en Patrick Jeurissen (Radboud UMC). Matthijs Versteegh (iMTA) zal optreden als dagvoorzitter en moderator van de discussie.

Na een introductie door één van de auteurs en een reflectie vanuit verschillende perspectieven (patiënt, verzekeraar, pakketautoriteit, overheid en arts), zal een actieve paneldiscussie plaatsvinden. Vragen voor de paneldiscussie kunt u op het inschrijfformulier of tijdens het webinar via de chat aan ons meegeven.

Het (concept) programma ziet er als volgt uit:

09:30-09:35u

Opening

09:35-09:55u

Presentatie WRR: Hoofdlijnen rapport, focus pakketbeheer

09:55-10:20u

Introductie en reflectie door panelleden (5 keer 5 minuten)

10:20-10:55u

Discussie

10:55-11:00u

Afsluiting


Deelname
Inschrijven kan via deze link
Deelname is gratis.

Achtergrond
In het rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak (rapport nr. 104, 2021) constateert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dat de kostenstijging in de zorg onhoudbaar is. Als we niets doen zullen we in 2050 driehonderd miljard euro aan de zorg uitgeven, zal een kwart van de beroepsbevolking in de zorg moeten werken en gaat alle ruimte voor koopkrachtverbetering voor burgers op aan de stijgende zorgkosten. De WRR komt tot de conclusie dat we – om de groei van de zorg te begrenzen – beter moeten gaan kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen.

 

Meer informatie