Seminar - Eigen betalingen als sturingsinstrument?

Datum woensdag 11 mei van 10:00 tot 12:00
Locatie De Resident, Ministerie van VWS (Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag).
Aanmelden Het seminar is bedoeld voor leden van de VGE en medewerkers van VWS. (Nieuwe) leden van de VGE kunnen zich t/m 5 mei aanmelden via dit formulier. Medewerkers van VWS kunnen zich aanmelden via het bericht dat intern is verspreid op VWSNet. Deelname is gratis.
Organisatie In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Voertaal Engels

“Passende zorg is de norm”, zo stelt het huidige Coalitieakkoord. “Dat betekent dat zorg bewezen effectief is, dat overbehandeling wordt voorkomen [...] en dat zorg op de juiste plek geleverd wordt.” Bij het bevorderen van passende zorg is een belangrijke rol weggelegd voor zorgverzekeraars. Als prijs- en kwaliteitsbewuste inkopers van zorg worden zij geacht hun verzekerden zoveel mogelijk te sturen naar de ‘juiste plek’ en de ‘juiste zorgaanbieder’. Eigen betalingen zouden hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld in de vorm van een (extra) eigen bijdrage voor zorg op de 'verkeerde plek' of door een 'ondoelmatige aanbieder'. In dit seminar geeft Tim Layton (Harvard) een samenvatting van recent onderzoek naar de effecten van eigen betalingen en bespreekt hij ervaringen met het gebruik van eigen betalingen als sturingsinstrument in de Verenigde Staten. Vervolgens vindt een paneldiscussie plaats over de mogelijkheden en wenselijkheid van het (breder) inzetten van eigen betalingen als sturingsinstrument in de curatieve zorg. Het programma is als volgt: 

10:00-10:15 Ontvangst met koffie en thee in de Apollozaal op de 4e etage van de Resident
10:15-10:20 Opening door dagvoorzitter Richard van Kleef (voorzitter VGE)
10:20-11:00 “Consumer cost sharing and reference pricing: Lessons from the United States” door professor Timothy Layton (Harvard)
11:00-11:30 “Visies op het inzetten van eigen betalingen als sturingsinstrument in de curatieve zorg” door professor Judith de Jong (Maastricht University & Nivel), professor Marco Varkevisser (ESHPM), dr. Eric van der Hijden (Zilveren Kruis & VU) en professor Patrick Jeurissen (Radboudumc & VWS)
11:30-12:00 Paneldiscussie met vragen en reacties uit de zaal
12:00 Afsluiting en lunch

Over Tim Layton – dr. Timothy Layton is associate professor aan de ‘Department of Health Care Policy’ van ‘Harvard Medical School’. Zijn onderzoek richt zich op de economische aspecten van zorgverzekeringsmarkten. Zo heeft Tim diverse papers gepubliceerd over het gedrag van verzekeraars en verzekerden. In een recent paper laat hij zien dat liquiditeit van invloed is op de zorgconsumptie van verzekerden wanneer zij te maken hebben met eigen betalingen. Ook heeft hij laten zien hoe verzekerden in Medicare verzuimen een actieve keuze te maken ten aanzien van hun verzekeringsdekking. Uit een ander paper blijkt dat verzekeraars onder Obamacare gunstige risico’s selecteren door te spelen met de (hoogte van de) vergoeding voor specifieke medicijnen. Voor een volledig overzicht van Tim’s onderzoek, zie: https://www.timothyjlayton.com/