Congres 2022

Datum/tijdstip: 18 maart 2022 van 13:00 tot 17:00 (inclusief borrel)
Locatie: Jaarbeurs MeetUp Utrecht
Inschrijving: https://bit.ly/vge-congres-2022 
Kosten deelname: 35 euro voor VGE-leden | 70 euro voor nieuwe leden (inclusief lidmaatschap 2022) | 85 euro voor niet-leden

Programma:

13:00-14:45: Plenaire sessie 'Gezondheidseconomie & Preventie – Uitdagingen en prioriteiten voor wetenschap, beleid en praktijk'

Met het Nationaal Preventieakkoord en recente rapporten zoals ‘Samenwerken aan passende zorg’ en ‘Kiezen voor houdbare zorg’ is de aandacht voor preventie sterk toegenomen. Alle partijen zijn het erover eens dat gezondheidszorg niet alleen moet gaan over het behandelen van aandoeningen maar vooral ook over het voorkomen ervan. Onduidelijk is echter hoe deze ambitie moet worden doorvertaald naar beleid en praktijk. Wat is de beste rolverdeling tussen overheid, werkgevers, verzekeraars, zorgaanbieders en burgers? Welke instrumenten hebben deze partijen tot hun beschikking en zijn die instrumenten toereikend? In hoeverre biedt het huidige zorgstelsel de juiste prikkels om deze instrumenten in te zetten? Welke belemmeringen worden ervaren en hoe kunnen die worden weggenomen? Wat levert preventie eigenlijk op? Hoe meten we dat? En wegen de baten op tegen de kosten? In deze sessie laten verschillende sprekers vanuit wetenschap, beleid en praktijk hier hun licht over schijnen. In een paneldiscussie onder leiding van prof. dr. Werner Brouwer (Erasmus Universiteit Rotterdam) gaan zij samen met het publiek op zoek naar de uitdagingen en prioritieten voor gezondheidseconomen in wetenschap, beleid en praktijk. Sprekers: prof. dr. Jet Bussemaker (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving), dr. Bram Wouterse (Erasmus Universiteit Rotterdam), dr. Karine van 't Land (Menzis), drs. Marc Spoek (Stichting IZZ) en dr. Luc Hagenaars (Amsterdam UMC).

15:00-16:30: Parallelle sessies en jobmarket

Na een korte pauze biedt de tweede helft van de middag ruimte voor parallelle sessies van 75 minuten over actuele thema’s. Dat mag gerelateerd zijn aan het onderwerp ‘preventie’ maar hoeft niet. Hiervoor kunnen tot 10 december 2021 voorstellen worden ingediend. Heb je een onderzoek, beleidsvraag of praktijkcasus waar je graag eens over zou sparren met gezondheidseconomen vanuit wetenschap, beleid en praktijk? Pak dan je kans en dien vóór 10 december een voorstel in via congres@gezondheidseconomie.org. Qua format zijn er twee opties: 1) een georganiseerde sessie van 75 minuten of 2) een individuele presentatie met discussie van 25 minuten. Ga je voor optie 1, beschrijf in jouw/jullie voorstel dan kort het onderwerp, de sprekers en opzet van de sessie zoals je die voor ogen hebt. Vanuit de organisatie zien we graag dat de sessie ruimte biedt voor interactie met het publiek. Ga je voor optie 2, beschrijf dan kort het onderwerp en de opzet van jouw presentatie/discussie. De voorstellen zullen worden beoordeeld op relevantie, originaliteit en de mate waarin een brug wordt geslagen tussen wetenschap, beleid en praktijk. Sessies/presentaties mogen plaatsvinden in het Nederlands of in het Engels. 

Tegelijk met de parallelle sessies vindt ook de 2e editie van de VGE-jobmarket plaats. Daar zullen diverse farmaceuten, zorgverzekeraars, onderzoeksbureaus en andere organisaties zich presenteren aan gezondheidseconomen die zich oriënteren op de volgende stap in hun carrière. Meer informatie over het programma en inschrijving vind je hier.

Om 16:30 sluiten we af met een gezellige borrel!

En dan nog even dit: tegelijk met het congres verschijnt een bulletin met als thema ‘Gezondheidseconomie & Preventie – Uitdagingen en prioriteiten voor wetenschap, beleid en praktijk’. Zou je graag een bijdrage leveren over het onderwerp ‘preventie’ vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie? Of heb je wellicht een ander idee voor dit themanummer? Laat het ons vóór 1 december weten via een email aan bulletin@gezondheidseconomie.org. Beschrijf daarin kort het onderwerp dat je in gedachten hebt en de opzet van een mogelijke bijdrage. De redactie neemt vervolgens snel contact met je op. De uiteindelijke bijdrage dient uiterlijk 31 januari 2022 te worden aangeleverd en bestaat in beginsel uit 500-1000 woorden. De redactie ziet graag dat de uiteindelijke bijdrage een figuur, tabel of illustratie bevat.

Wat als fysieke bijeenkomsten op 18 maart 2022 niet zijn toegestaan? In dat geval gaan wij op zoek naar een passend alternatief. Hierbij kan worden gedacht aan een online bijeenkomst, waarbij het inschrijftarief komt te vervallen.