Masterclasses - Value Based Health Care - 2017

VGE/NVTAG Symposium Value Based Health Care - dinsdag 11 april 2017 (LUMC)

Dinsdagmiddag 11 april 2017, tussen 13.00 en 17.00, organiseerden de VGE en NVTAG een symposium “Value Based Health Care en kosteneffectiviteit: keerzijden van dezelfde euro?” in het LUMC. 
 
Value Based Health Care (VBHC) draait om het verhogen van de waarde van zorg voor patiënten en het reduceren van zorgkosten. Dit revolutionaire concept is de laatste jaren opgepakt door veel zorgverlenende organisaties in Nederland, maar wat houdt het nu precies in? Is dit concept alleen voor zorgverleners interessant of ook voor (gezondheids)economen, HTA onderzoekers en beleidsmakers? En wat zijn de raakvlakken tussen VBHC en de ons bekendere technieken zoals kosteneffectiviteitanalyses? 
 
Hieronder volgt een overzicht van de presentaties.

Algemene introductie VBHC: Wat is de gedachte achter het VBHC concept, en waarom is er zoveel interesse voor? Prof. Job Kievit (symposiumvoorzitter) - Hoogleraar medische besliskunde - LUMC
 
Hoe is het VBHC concept concreet uit te werken en te gebruiken in een ziekenhuis context? Annemarie Haverhals - Leader Value Based Healthcare program - Santeon
  
Hoe kunnen de kostprijs berekeningen uitgevoerd worden als onderdeel van VBHC? Steven Lugard -  Chief Executive Officer - Performation
 
Hoe kan waarde worden gedefinieerd en worden vastgesteld als onderdeel van VBHC? Prof. Jan Hazelzet - Hoogleraar Kwaliteit en uitkomsten van de zorg – Erasmus MC
 
Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van VBHC en hoe verhoudt VBHC zich tot andere gezondheid-economische methoden? Prof. Patrick Jeurissen - Hoogleraar Betaalbaarheid van de zorg - Radboud UMC