Masterclasses - Joseph Newhouse - 2016

VGE-masterclass met Harvard-professor Joseph Newhouse

“Gereguleerde concurrentie in de zorg: Ervaringen uit de VS en lessen voor Nederland”

Op woensdag 7 december 2016 organiseert de Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een masterclass met Harvard-professor Joseph Newhouse. Een unieke kans om eens van gedachten te wisselen met één van de grootste iconen uit de gezondheidseconomie! Het programma ziet er als volgt uit:

13.30-14.00

Ontvangst met koffie

14.00-15.00

Presentatie door professor Joseph Newhouse

15.00-15.30

Reacties van professor Ab Klink  en professor Wynand van de Ven 

15.30-16.30

Discussie met de zaal

16.30-17.00

Afsluiting en borrel

Drie actuele thema’s 

Vanuit zijn onderzoek naar zorgsystemen en ervaringen met stelselherzieningen in de Verenigde Staten zal professor Newhouse reflecteren op de volgende drie actuele thema’s:  

• Regelmatig lezen we in de krant over weerstand en wantrouwen van consumenten en zorgaanbieders jegens zorgverzekeraars. Wat kunnen we leren van de “Managed Care Backlash” in de VS, die midden jaren ’90 ontstond toen zorgverzekeraars selectief gingen contracteren? 

• Hoe hoog zou de eigen bijdrage voor niet-gecontracteerde zorg mogen/moeten zijn? Wat vertelt onderzoek hiernaar? Wat kunnen we leren van ervaringen in de VS?

• Kunnen in een systeem van gereguleerde concurrentie alle vormen van marktfalen worden voorkomen? En hoe zit het met een “National Health Service”: is het denkbaar dat dit alternatief tot betere uitkomsten leidt dan gereguleerde concurrentie tussen zorgverzekeraars?

Over Joseph Newhouse
In 2014 kreeg professor Newhouse de “Victor Fuchs Lifetime Achievement Award” uitgereikt van de “American Society of Health Economists”. Deze prestigieuze erkenning onderstreept de enorme impact van zijn onderzoek op het gedachtegoed van de “gezondheidseconomie”; hij wordt internationaal gezien als één van de “founding fathers” van dit vakgebied. Onder Nederlanders en Vlamingen is professor Newhouse vooral bekend als regisseur van het RAND-experiment, waarin op ongeëvenaarde wijze het effect van eigen bijdragen en “managed care” op zorggebruik en gezondheid is onderzocht. In zijn indrukwekkende loopbaan heeft professor Newhouse talloze artikelen gepubliceerd over uiteenlopende economische aspecten van gezondheidszorg en zorgverzekeringen. Voor een uitgebreid overzicht zie: http://bit.ly/2dKGAjA.