Bijeenkomsten

De VGE organiseert voor leden en niet-leden congressen en masterclasses om kennis en netwerken te delen. Leden kunnen gratis of met korting deelnemen aan bijeenkomsten van de VGE.

Archief
2022 VGE/VWS-seminar 'Eigen betalingen als sturingsinstrument?'
2022 Congres 2022
2022 Jobmarket 2022
2022 Webinar 'Kiezen voor houdbare zorg' i.s.m. NVTAG
2021 Webinar 'Gezondheidseconomie voor academia en industrie'
2021 Webinar 'Multi-use disease models: friends or foes?' i.s.m. NVTAG
2020 Congres 'Health economics in the Lowlands: roots & trends'
2019 Masterclass 'Hoge kosten en risicoverevening' i.s.m. ZN
2018 Congres 'Hervorming ouderenzorg'
2017 Congres 'Recht op zorg' i.s.m. VGR
2017 Masterclass 'Value Based Healthcare' i.s.m. NVTAG
2016 Masterclass Joseph Newhouse, Harvard
2016 Congres 'Nudging better health decisions' i.s.m. Ministerie van VWS