Steun voor iHEA Board Elections

maandag 25 november 2019

Beste Vlaams-Nederlandse collega’s,

Wellicht hebben jullie deze week een email voorbij zien komen van de international Health Economics Association (als jullie lid zijn of zijn geweest) over de 2020 verkiezingen voor twee nieuwe gekozen bestuursleden. Leden werden opgeroepen te stemmen voor een nieuwe President en Director in het bestuur.

Ik vraag jullie graag om op mij te stemmen in deze verkiezingen. Ik ben, samen met 7 andere genomineerden, kandidaat voor de Director-functie binnen het bestuur. Op de verkiezingspagina kan je lezen waarom ik in het bestuur wil en wat ik daarin wil bereiken. Voor een uitgebreid cv verwijs ik ook graag naar de website van iHEA: https://www.healtheconomics.org/page/2020Elections

Voor wie mij (nog) niet kent: ik ben Eline van den Broek-Altenburg en ik werk ruim 15 jaar in de gezondheidszorg, zowel op het gebied van beleid als in de wetenschap. Tussen 2004 en 2008 werkte ik aan diverse dossiers in Den Haag in het kader van de stelselherziening in Nederland; en tussen 2006 en 2010 werkte ik in Brussel aan allerlei dossiers op het gebied van grensoverschijdende zorg en geneesmiddelenprijzen. In 2012 ben ik naar de VS verhuisd om, na mijn MA in Politicologie (Leiden; 2003) ook een MS en PhD in Gezondheidseconomie te behalen. Nu ben ik als Assistant Professor verbonden aan de Universiteit van Vermont waar ik binnen de afdeling Radiologie werk aan het analyseren van voorkeuren van patienten voor diagostische behandelingen. Met mijn collega’s evalueer ik tevens de effecten van de verschuiving van “volume-based” naar “value-based” care en de rol van de accountable care organizations. Daarnaast werk ik met collega’s in Europa aan diverse projecten: in Nederland, Frankrijk, Belgie en Duitsland. Als bestuurslid van iHEA kan je van mij concrete actie verwachten (zie election statement), niet alleen op het gebied van intergenerational learning maar ook op het gebied van nog betere internationale samenwerking.

Graag beantwoord ik alle eventuele vragen of suggesties via Linkedin, Twitter: E_line (of @healtheconomics) of email: eline.altenburg@med.uvm.edu Alle iHEA leden hebben een email ontvangen met instructies hoe je kan stemmen. Mocht je die niet (meer) hebben, neem dan contact met mij op dan zorg ik dat je deze alsnog krijgt.

De verkiezingen vinden plaats tot 27 November. Ik hoop ook op jouw stem te kunnen rekenen!

Eline van den Broek-Altenburg

Naar nieuwsoverzicht