Kiezen voor houdbare zorg - Webinar VGE/NVTAG

vrijdag 19 november 2021

Op 19 januari 2022 van 9.30-11:00 uur organiseert de VGE samen met de NVTAG (Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg) een webinar om bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak van de WRR te bespreken. Focus ligt op (aanbevelingen over) het onderwerp pakketbeheer.

Na een introductie door één van de auteurs en een reflectie vanuit verschillende perspectieven (patiënt, arts, verzekeraar, overheid en pakketautoriteit), zal een actieve paneldiscussie plaatsvinden.

Het Nederlandse zorg stelsel staat onder spanning. Ontwikkelingen als veroudering, chronische aandoeningen, stress en technologische vooruitgang veroorzaken een toenemende vraag naar zorg. Dit leidt tot snel oplopende uitgaven en steeds meer werkdruk op mantelzorgers en zorgpersoneel. Hoe zorgen we ervoor dat de zorg ook in de toekomst houdbaar blijft? In het rapport komt de WRR  tot de conclusie dat we – om de groei van de zorg te begrenzen - beter moeten gaan kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen. Binnen beide verenigingen is er veel interesse voor dit rapport.

Inschrijven kan via deze link
Deelname is gratis.

Naar nieuwsoverzicht