Over de VGE

De economische vraag hoe schaarse middelen op macro-, meso- en microniveau zo doelmatig en rechtvaardig mogelijk kunnen worden verdeeld, speelt bij uitstek in de gezondheidszorg.

De Vereniging voor Gezondheidseconomie (VGE) verbindt geïnteresseerden en biedt een platform om het gedachtengoed van de gezondheidseconomie te versterken en te verspreiden.

De VGE is een Vlaams-Nederlandse vereniging die mondiale, nationale en lokale onderwerpen belicht. Daarmee bieden we inspiratie voor én vanuit wetenschap, beleid en praktijk. Wij doen dit bijvoorbeeld door het uitbrengen van een bulletin voor leden en door masterclasses en congressen te organiseren om kennis en netwerken te delen.

Thema's zijn onder meer:​
- De rechtvaardige verdeling van welvaart, gezondheid en zorg
- Ontwikkeling van de zorguitgaven, zowel macro als individueel
- Functioneren van zorgstelsels en prikkels in de bekostiging
- Effectiviteit en efficiëntie van interventies: doelmatigheidsonderzoek
- Gezondheid, gedrag en -soms irrationele- keuzes.

De VGE is opgericht in 1983 en is een vereniging voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidseconomie. Dat wil zeggen dat ook niet gezondheidseconomen lid van de VGE kunnen worden. 
 
Voor meer informatie over de VGE kunt u contact opnemen met ons secretariaat.